Sosyal korumaya 2022’de 1,3 trilyon lira harcandı

Türkiye’de 2022’de sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artışla 1 trilyon 257 milyar 763 milyon liraya ulaştı, en fazla yardım emekli ve yaşlılara gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Koruma İstatistikleri 2022 verilerini yayımladı.

Verilere göre, sosyal koruma harcaması 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artış göstererek, 1 trilyon 257 milyar 763 milyon lira oldu. Bu harcamanın 1 trilyon 237 milyar 645 milyon liraya karşılık gelen yüzde 98,4’ünü sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımları içinde en büyük harcamayı 565 milyar 810 milyon lirayla emekli/yaşlılara yönelik olanlar oluşturdu. Bunu 387 milyar 221 milyon lirayla hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,4 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1 ile dul/yetim harcamaları izledi.

Yüzde 49,9’u aile ve çocuk yardımları

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 10,7’si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 49,9 ile aile-çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 23,1 ile engelli-malul yardımları ve yüzde 9,9 ile hastalık-sağlık bakımı yardımları takip etti.

Yardımların yüzde 63,5’i nakdi olarak yapıldı. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar aldı. Bunu yüzde 18,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,9 ile aile/çocuk yardımları izledi.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8’ini devlet katkıları, yüzde 29’unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,7’sini koruma kapsamındaki bireylerce yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul-yetim ve engelli-malul maaşı alan kişi sayısı 2021’de 14 milyon 624 bin iken 2022’de yüzde 1,6 artarak 14 milyon 851 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2021’de 15 milyon 362 binden 2022’de 15 milyon 630 bine çıktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x